vogels in het veranderende landschap | Nick Hofland

Draag bij aan het onderzoek van Nick Hofland (promovendus Radboud Universiteit Nijmegen)

IMG_0627.JPG

Het gaat slecht met veel vogelsoorten van het Nederlandse boerenland. Veel vogels kunnen niet meer genoeg eten vinden om hun jongen groot te brengen. Dat heeft onder andere te maken met de veranderingen die, ook in landschap van Nijmegen-Noord, plaatsvinden. Deze veranderingen hebben invloed op de insectenstanden; de voedselbron voor de meeste vogels. Nick Hofland, promovendus aan de afdeling Dierecologie en Fysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt de relatie tussen vogels en insecten. Verspreid over het hele land worden nesten van boerenzwaluwen en spreeuwen in de gaten gehouden en staan insecten-vallen om aantallen en soorten per locatie in kaart te brengen. In de boomgaard van Art Laboratory staat ook zo’n val. 

Draag bij aan dit onderzoek! Help mee met het verzamelen van gegevens, het vinden van nieuwe locaties en het uitzoeken en het documenteren van insecten. Voorkennis is niet nodig. Laat je gegevens hier achter. 

IMG_0727.JPG