vogels in het veranderende landschap | Nick Hofland

Draag bij aan het onderzoek van Nick Hofland, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen

IMG_0627.JPG

NIEUWS juli 2018 | Prestigieuze prijs voor onderzoek massale afname insectenpopulaties door onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Duitse collega's. Het onderzoek is verwant aan dat van Nick Hofland en pleit voor meer onderzoek naar de mechanismen die verband houden met deze afname in Nederland. Nick Hofland is tevens mede-auteur van de publicatie. Lees hier meer. Bekijk hier de video van de onderzoekers aan tafel bij De Wereld Draait Door. 

Het gaat slecht met veel vogelsoorten van het Nederlandse boerenland. Veel vogels kunnen niet meer genoeg eten vinden om hun jongen groot te brengen. Dat heeft onder andere te maken met de veranderingen die, ook in het landschap van Nijmegen-Noord, plaatsvinden. Deze veranderingen hebben invloed op de insectenstanden; de voedselbron voor de meeste vogels. Nick Hofland, promovendus aan de afdeling Dierecologie en Fysiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekt de relatie tussen vogels en insecten. Verspreid over het hele land worden nesten van boerenzwaluwen en spreeuwen in de gaten gehouden en staan insectenvallen om aantallen en soorten per locatie in kaart te brengen. In de boomgaard van Art Laboratory staat ook zo’n val. 

Draag bij
Meld nieuwe spreeuwen en boerenzwaluw populaties of zet je in als vrijwilliger. Denk aan het uitvoeren van nestcontroles, het filmen van nesten met GoPro camera’s en het opzetten en bijhouden van de insectenvallen. Of je gaat op het laboratorium van de Radboud Universiteit Nijmegen onder professionele begeleiding de tijdens het onderzoek verzamelde potten uitzoeken om de insecten en andere ongewervelden te determineren en te tellen.Voorkennis is niet nodig. Laat je gegevens hier achter. 

Achtergrond
Een verband tussen de afname in veel vogelpopulaties op het boerenland en de invloed van onder andere gebieds-ontwikkeling en concentraties van de systemische pesticide wordt vermoed. Het mechanisme achter deze relaties is echter nog onbekend. Wel is bekend dat de insectenstand de afgelopen decennia hard achteruit is gegaan. Insecten en andere ongewervelden zijn een belangrijke voedselbron voor veel vogels, wat leidt tot het vermoeden dat de achteruitgang van vogelpopulaties veroorzaakt wordt door een gebrek aan voedsel. Met zijn onderzoek draagt Nick Hofland bij aan een verklaring voor deze data.

Om erachter te komen hoe de relatie tussen deze diergroepen in elkaar zit verzameld Nick Hofland gegevens over deze groepen. Hij kijkt specifiek naar twee vogelsoorten van het boerenland die voor hun dieet grotendeels afhankelijk zijn van insecten; de spreeuw en de boerenzwaluw. Hiervan houdt hij over het hele land populaties in de gaten door nestcontroles uit te voeren. De insecten en andere ongewervelden bemonstert hij via verschillende insectenvallen, waarvan er een op het erf van Art Laboratory staat. Deze vallen worden opgezet op locaties waar spreeuwen en boerenzwaluw populaties voorkomen. De opbrengst wordt wekelijks geanalyseerd op de Radboud Universiteit Nijmegen; de insecten worden gedetermineerd, geteld en aan verschillende metingen onderworpen. Er worden ook concentraties van een groot aantal pesticiden gemeten door watermonsters te nemen op alle locaties waar reeds data verzameld wordt en door gebruik te maken van data die reeds verzameld worden door de waterschappen en andere instanties.

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar n.hofland@science.ru.nl.
 

IMG_0727.JPG