De tussentijd – de fase waarin de oude functie van een gebied is verdwenen en de nieuwe nog niet is bepaald – biedt de kans om te experimenteren met nieuwe ideeën over vormgeving en gebruik van onze leefomgeving. Ideeën die beter aansluiten bij onze veranderende behoeften, bijvoorbeeld om opvang te bieden aan de groeiende groep woningzoekenden of om duurzamer en flexibeler te leven.

In Nijmegen-Noord laten we in KAPKAR / SF - P7S zien wat er leeft en onderzoeken we welke mogelijkheden er liggen voor plekken in de tussentijd. Met presentaties, ontmoetingen, tentoonstellingen en pitches belichten we de tussentijd vanuit de geschiedenis, het heden en schetsen we de toekomst. Vanuit de onconventionele blik van kunstenaars en pioniers zoeken we de grenzen op en zorgen we voor een nieuwe kijk op onze omgeving. Ondertussen blazen we alvast leven in dit veranderende gebied ten noorden van de Waal.


In KAPKAR / SF - P7S kunnen we jouw idee, locatie of organisatie een podium bieden, bijvoorbeeld tijdens de pitch-presentaties van B hungry & ged fed. Kijk voor mogelijkheden in het programma en neem contact met ons op!