Hoe maak je het levensverhaal van een gebied zichtbaar?


In Lent heeft land plaatsgemaakt voor water. Voor de aanleg van de Spiegelwaal zijn vijftig woningen afgebroken, maar compleet verdwenen zijn ze niet. De materialen zijn op verschillende manieren hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstoffen. De herinneringen aan de woningen en het gebied zijn met de voormalige bewoners meeverhuisd. Kunstenaar Florian de Visser betrekt de oud-bewoners van het gebied bij het in kaart brengen van de bewonersgeschiedenis en hij achterhaalt de nieuwe bestemmingen van diverse materialen en verhalen.

Het project is een oproep om het levensverhaal van materialen en plekken mee te nemen in de ideevorming over hergebruik en herbestemming. In de (im)materialen bibliotheek komen fragmenten van herinneringen en materialen op een fantasierijke manier bij elkaar, als potentiële nieuwe grondstoffen voor de toekomst van het gebied.
 

Heb je zelf in het gebied gewoond en wil je jouw verhalen en herinneringen delen?