Fabrikaat presenteert GR#D

een concept voor tijdelijke placemaking

GR#D is een placemaking concept van Fabrikaat voor locaties die tijdelijk geen bestemming hebben.

De periode waarin een gebied of locatie wacht op haar definitieve invulling - geplande woningbouw - biedt kansen voor tijdelijk initiatief. GR#D maakt gebruik van deze kansen en geeft de mogelijkheid voor het ontstaan van een hotspot die een impuls kan geven aan de verdere gebiedsontwikkeling. In het modulaire frame van GR#D kunnen mensen in de tijdelijkheid een wijk creëren, met plek voor horeca, recreatie, bedrijvigheid en woonruimte. De flexibele aard van het concept biedt tevens veel vrijheid om te experimenteren met nieuwe vormen van ontwerpen, bouwen, wonen en stad maken. GR#D onderscheidt zich van andere placemaking concepten door uit te gaan van nieuwbouw. Het gaat niet uit vanuit een bestaande omgeving, zoals een loods of fabriek, maar groeit vanaf een onbebouwd stuk grond.

Inmiddels heeft een grote groep mensen, zowel particulieren als professionals uit de creatieve sector, zich verbonden aan dit concept doordat zij hun ideeën hebben aangedragen. Fabrikaat gebruikt het concept om de discussie over hoe een nieuwe woonwijk eruit kan zien aan te wakkeren en om de verbeelding rond het ontwerpen van je eigen leefomgeving aan te zwengelen. Een fictief GR#D blijft doorlopend aangevuld worden door kunstenaars, architecten en ontwerpers, maar ook studenten en scholieren werken aan plannen en maquettes. Het concept is daarmee een kapstok waar mensen hun vernieuwende ideeën en concepten aan kunnen ophangen en een etalage voor de verbeelding van die ideeën en concepten.

Om dit GR#D van de verbeelding te vertalen naar een daadwerkelijk uitgevoerd en functionerend GR#D is naast een gedreven community echter partnerschap met stakeholders noodzakelijk. Dit kunnen bijvoorbeeld projectontwikkelaars, woningcorperaties of overheidsinstanties zijn. Fabrikaat blijft het concept onder de aandacht brengen van deze belanghebbenden. Tevens bieden we in KAPKAR/ SF-P7S, placemaking voor Nijmegen-Noord, een podium voor ideeën van deelnemers die volgens ons de moeite waard zijn om een stap verder te brengen.

Wil je meedenken over nieuwe woonvormen, heb je een concept wat je een stap verder wilt brengen of wil je meer informatie over GR#D? Neem dan contact met ons op.
 

Een greep uit de GR#D community: