geen titel | Danni van Amstel

2018

IMG_2103.JPG

Danni van Amstel benadrukt met haar werk de verwijderde elementen uit de voormalige woonboerderij van Art Laboratory. Zij heeft een subtiele toevoeging gemaakt op sporen die duiden op een vroeger gebruik van deze ruimte. Net als deze sporen valt haar werk niet direct op.

Danni maakt met haar werk gebruik van de huidige publieksfunctie van deze plek. Door wrijving over de door haar in brons vergulde overblijfselen gaat het werk glimmen, waardoor het in eerste instantie onbeduidende spoor zichtbaar en verheven wordt tot iets van waarde. Hiermee geeft zij opnieuw betekenis aan de nog waarneembare overblijfselen van een vroeger gebruik.

 

Danni van Amstel | Rotterdam | www.dannivanamstel.com