geen titel | Danni van Amstel

IMG_2103.JPG

Danni van Amstel benadrukt met haar werk de verwijderde elementen uit de voormalige woonboerderij van Art Laboratory. Zij heeft een subtiele toevoeging gemaakt op sporen die duiden op een vroeger gebruik van deze ruimte. Net als deze sporen valt haar werk niet direct op.

Danni maakt met haar werk gebruik van de huidige publieksfunctie van deze plek. Door wrijving over de door haar in brons vergulde overblijfselen gaat het werk glimmen, waardoor het in eerste instantie onbeduidende spoor zichtbaar en verheven wordt tot iets van waarde. Hiermee geeft zij opnieuw betekenis aan de nog waarneembare overblijfselen van een vroeger gebruik.

Danni over haar residency bij Art Laboratory: "Sporen van bewoning zijn in mijn huidige werk vaak uitgangspunt; de residency bij Art Laboratory sloot daarom goed aan op mijn eigen werkwijze. De mogelijkheid om ter plekke nieuw werk te maken was voor mij tevens heel vruchtbaar; door een intensieve werkperiode op locatie kon ik de ruimte goed in me opnemen om in korte tijd nieuw, site specific werk te ontwikkelen. Werken op een nieuwe locatie is voor mij erg belangrijk om tot werk te komen en daardoor ook van waarde voor mijn kunstenaarschap."


Foto: Fabrikaat
Art Laboratory, 2018
Danni van Amstel | Rotterdam | www.dannivanamstel.com