Wasted Away | Basse Stittgen

workshop basse - emma diehl 4.jpg


NL

Ontwerper Basse Stittgen bracht afvalstromen in de regio Nijmegen in kaart en zette zijn BIO LAB op bij Art Laboratory, waar hij een driedaagse workshop organiseerde om samen met deelnemers te experimenteren met de mogelijkheden van dit afval voor nieuw materiaal. 

De landbouw- en veeteeltsector blijf groeien in productie en efficiëntie. De fabrieken en velden waar ons voedsel wordt geproduceerd blijven veelal verborgen voor het oog van de consument. Dit maakt het lastig om je te kunnen verhouden tot belangrijke vragen over de ethiek van de voedselproductie en -consumptie. We weten vaak niet wat er komt kijken bij de vervaardiging van ons eten, of wat er bij de productie als afval wordt bestempeld. Basse vindt dat producenten en consumenten in dit proces een verantwoordelijkheid delen, maar dat er meer kennisuitwisseling nodig is om écht een gedeelde verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Tijdens zijn verblijf bij Art Laboratory beoogde Basse deze bewustwording op een toegankelijke manier te stimuleren. In de aanloop naar de workshop Wasted Away bracht Basse afvalstromen in de regio Nijmegen in kaart. In mei 2018 zette hij zijn BIO LAB op bij Art Laboratory, waarin hij samen met deelnemers experimenteerde met de potentie van dit afval voor nieuw materiaal. Er ontstonden onverwachte samenwerkingsverbanden tussen producten en consumenten; bezoekers van Art Laboratory en de deelnemers van de workshop.

Basse Stittgen experimenteerde eerder met koeienbloed, dat in de vleesindustrie als restafval wordt gezien, zie Blood Related. Momenteel ontwikkelt hij dit project verder in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Met Blood Related won Basse de New Material Fellow Award 2018.

Basse over zijn residency bij Art Laboratory: "I really enjoyed the material exploration; we went around collecting local materials that I had not worked with before, with which we created some nice objects during the workshop."

IMG_3054.jpg
workshop basse - emma diehl 3.jpg
workshop basse - emma diehl 6.jpg


EN
Designer Basse Stittgen mapped waste streams in the region of Nijmegen. He set up his BIO LAB at Art Laboratoriy, where he organized a three day workshop. Through material exploration and together with participants, Basse explored the potential of this local refuse.

Agricultural and livestock production gets bigger and more efficient everyday. The factories and fields that produce our food are hidden from the eyes of the consumer. This makes it difficult to relate to important questions about the ethics of production and consumption, as we don’t always know how things get produced - and what is thrown away. Producers and consumers share a responsibility, but to share responsibility we need to share knowledge. This knowledge designer Basse Stittgen wanted to create and share during his workshop at Art Laboratory. Basse mapped waste streams in the area of Nijmegen and set up a BIO LAB in May 2018. In the workshop Wasted Away he, together with participants, collected raw refuse on site and explored their potential through hands-on material experimentation. This fostered unlikely partnerships between consumer and producer, aiming to create a shared consciousness.

Previously Basse Stittgen experimented with materials such as cow blood, which is seen as a waste product by the meat industry, see Blood Related. Currently he is collaborating with Wageningen University to further develop this project. With Blood Related, Basse won the New Material Fellow Award 2018.

Basse on his residency at Art Laboratory: "I really enjoyed the material exploration; we went around collecting local materials that I had not worked with before, with which we created some nice objects during the workshop."

workshop basse - emma diehl 5.jpg

Foto’s: Emma Diehl en Fabrikaat
2018
Basse Stittgen | Amsterdam | www.bassestittgen.com