visie & werkwijze

FABRIKAAT ontwikkelt placemaking projecten door kunst en ontwerp: op locaties die wachten op een nieuwe invulling laten wij mogelijkheden voor nieuw gebruik zien.

Stadsontwikkeling is namelijk niet langer een gevolg van een blauwdruk, van bovenaf bedacht door beleidsmakers en projectontwikkelaars, maar een continu veranderend proces waarin we in samenwerking met elkaar leefbare plekken kunnen ontwikkelen. Wij creëren in onze projecten een kader of setting waarbinnen creatieven (kunstenaars, ontwerpers, architecten) in co-creatie met anderen, zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke, culturele, onderwijs- en overheidsinstellingen, studenten, ondernemers, bewoners en publiek, geëxperimenteerd wordt met nieuwe ideeën en ontwerpen voor onze leefomgeving van de toekomst. Met kunst en ontwerp als katalysator zoeken we naar kansen om vernieuwende concepten en ontwikkelingen voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken een stap verder te brengen.


Binnenkort kun je al onze placemaking projecten, concepten en ontwerp interventies van vóór 2018 op de site bekijken.