10 redenen waarom jij mee moet doen

We dagen iedereen uit om een rol te vervullen in GR#D. Hieronder zetten we 10 redenen uiteen waarom je mee zou moeten doen, misschien heb jij een 11e reden, dan horen we die ook graag!  

10 redenen om mee te doen aan GR#D:

1. Je kunt zelf je woon- of werkplek ontwerpen en bouwen

Denk en bouw zelf mee aan je eigen woon- of werkruimte. Alles is mogelijk binnen de kaders van het frame van GR#D.

2. Je kunt wonen/werken/leven op/in een unieke plek in de Waalsprong

GR#D is een pionier en een landmark in het gebied de Waalsprong in Nijmegen-Noord, het stadsuitbreidingsgebied dicht bij de Waal en dicht bij het centrum van Nijmegen.

3. Je kunt meewerken aan een vernieuwend project

GR#D wil vernieuwend zijn op het gebied van (tijdelijke) duurzaamheid, materiaalgebruik, stadsontwikkeling en circulaire economie.

4. Je kunt meewerken aan een duurzame leefomgeving

We willen zorgen voor een zo klein mogelijke 'footprint'. Hergebruik van materialen, maar ook gebruik van duurzame energie.

5. Je maakt deel uit van een community

Samen met gelijkgestemde stadspioniers creëer je een nieuwe leefomgeving waarbij duurzaamheid en samenwerking centraal staan.

6. Je draagt bij aan de toekomst van stadsontwikkeling

GR#D wil een nieuwe vorm van ontwikkeling en samenleven bieden en inspirerend zijn voor toekomstige stadsontwikkelingen, zowel binnen als buiten Nijmegen.

7. Je kunt wonen of werken in een kunstwerk

GR#D is een architectonisch kunstobject met een unieke en uitdagende vormgeving. Gebruikmakend van deze vormgeving dragen alle afzonderlijke units bij aan de verschijningsvorm van GR#D.

8. Je kunt pionieren op nieuw terrein

GR#D komt te staan op een braakliggend terrein in de Waalsprong, de kersenboomgaard in Lent. Je kunt er dus letterlijk pionieren. Creatie en experiment staan centraal.

9. Je kunt invloed hebben op de omgeving (placemaking)

Samen met de andere bouwers en gebruikers van GR#D kun je zelf de omgeving vormgeven, op een plek waar nog geen bestaande bouw is. Dit doen we in de nieuw te bouwen wijk Hof van Holland in Nijmegen-Noord; placemaking voor de projectontwikkelaars uit, om zo een maatschappelijke meerwaarde en impact te creëren die direct invloed heeft op de gebiedsontwikkeling in Nijmegen.

10. Je kunt leven of werken in een dynamische en organisch groeiende omgeving

GR#D is misschien wel de eerste hotspot die gebouwd wordt in een nu nog leeg gebied.