OVER FABRIKAAT

VISIE & WERKWIJZE


FABRIKAAT ontwikkelt placemaking projecten door kunst en ontwerp: op locaties die wachten op een nieuwe invulling laten wij mogelijkheden voor nieuw gebruik zien.

Stadsontwikkeling is namelijk niet langer een gevolg van een blauwdruk, van bovenaf bedacht door beleidsmakers en projectontwikkelaars, maar een continue veranderend proces waarin we in samenwerking met elkaar leefbare plekken kunnen creëren. Wij creëren in onze projecten een kader of setting waarbinnen creatieven (kunstenaars, ontwerpers, architecten) in co-creatie met anderen, zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke, culturele, onderwijs- en overheidsinstellingen, studenten, ondernemers, bewoners en publiek, geëxperimenteerd wordt met nieuwe ideeën en ontwerpen voor onze leefomgeving van de toekomst. Met kunst en ontwerp als katalysator zoeken we naar kansen om vernieuwende concepten en ontwikkelingen voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken een stap verder te brengen.

 


TEAM

Katerien ter Meulen | Directeur, artistiek- en projectleider | E-mail | LinkedIn

Bibi Cornelissen | Projectcoördinator en communicatiemanager | E-mail | LinkedIn

Freek Lamers | Productiemanager | E-mail | LinkedIn

Onze projecten initiëren we met de hulp van een team van vrijwilligers: 
Tom Hopman | Edith Giesbert | Simand Ale-Rachi | Maartje Kniest | Eva Ruban

Op zaterdag 16 december is het Kartonnen huis van FABRIKAAT door brandstichting verwoest. Sinds 2014 was het kunstobject, ontworpen door Jeroen Bomers, iconisch voor FABRIKAAT, het Honigcomplex en de stad Nijmegen. Het onderkomen, dat als een parasiet gebruik maakte van de bestaande architecturale eigenschappen van de fabriekshal, was volledig opgebouwd uit afvalmateriaal.

Het Kartonnen huis gaf niet alleen een nieuwe waarde aan afvalmateriaal, ook heeft het een nieuwe invulling gegeven aan de fabriekshal die voorheen als opslag werd benut. De semi-openbare ruimte werd hierdoor opnieuw ingevuld en gedefinieerd. Deze eyecatcher heeft vanaf de start van het Honigcomplex een katalyserende functie gehad in de hotspot die dit tijdelijk herbestemde fabrieksterrein is geworden. FABRIKAAT gebruikte deze ruimte om haar platformfunctie uit te dragen, door middel van publieks- en educatieve programma's. Het huis heeft voor vele bedrijven, particulieren, culturele-, onderwijs- en overheidsinstanties gefungeerd als inspirerende locatie voor vergaderingen, feestjes, workshops en presentaties.

Het Kartonnen huis voldeed aan alle strenge veiligheidseisen, deze hebben ervoor gezorgd dat de brand gecontroleerd is gebleven. De constructie is vanwege het vele bluswater echter niet meer te redden. De impact van de verwoesting van deze bijzondere plek is voor ons, de ontwerpers en de mensen die door de jaren van het onderkomen gebruik hebben gemaakt, groot. Momenteel ruimen wij de ravage op en beraden we ons over de nieuwe mogelijkheden voor deze plek.

Vanaf januari 2018 initieren we placemaking voor Nijmegen-Noord met het project Art Laboratory. De locatie is vanaf 15 januari geopend voor publiek, actuele bezoekersinformatie volgt op de website en facebookpagina.  

Binnenkort kun je alle eerdere placemaking projecten, concepten en ontwerp interventies op de site bekijken.

 

BESTUUR

Arie-Willem Bijl | voorzitter | LinkedIn
Eelco Mur | secretaris | LinkedIn
Henk van der Zand | penningmeester | LinkedIn