VISIE & WERKWIJZE


FABRIKAAT ontwikkelt placemaking projecten door kunst en ontwerp: op locaties die wachten op een nieuwe invulling laten wij mogelijkheden voor nieuw gebruik zien.

Stadsontwikkeling is namelijk niet langer een gevolg van een blauwdruk, van bovenaf bedacht door beleidsmakers en projectontwikkelaars, maar een continue veranderend proces waarin we in samenwerking met elkaar leefbare plekken kunnen creëren. Wij creëren in onze projecten een kader of setting waarbinnen creatieven (kunstenaars, ontwerpers, architecten) in co-creatie met anderen, zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke, culturele, onderwijs- en overheidsinstellingen, studenten, ondernemers, bewoners en publiek, experimenteren / geëxperimenteerd wordt met nieuwe ideeën en ontwerpen voor onze leefomgeving van de toekomst. Met kunst en ontwerp als katalysator zoeken we naar kansen om vernieuwende concepten en ontwikkelingen voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken een stap verder te brengen.

 

TEAM


Katerien ter Meulen | Directeur, artistiek- en projectleider Katerien ter Meulen - E-mail

Bibi Cornelissen | Placemakingcoördinator en communicatiemanager Bibi Cornelissen E-mail

Freek Lamers | Productiemanager Freek Lamers - E-mail
 

Onze projecten initiëren, bouwen en draaien we met de hulp van een team van vrijwilligers: 

Tom Hopman

Edith Giesbert

Simand Ale-Rachi

Maartje Kniest

Eva Ruban

 

Stichting FABRIKAAT       Art Laboratory Nijmegen
Honigcomplex                    Oosterhoutsedijk 88
Waalbandijk 14H                6678 PB Nijmegen-Noord
6541 AJ Nijmegen              een placemaking project van FABRIKAAT