over

In Soil Lab onderzoeken we de eigenschappen en nieuwe mogelijkheden van rivierklei. We vertrekken vanuit Nijmegen: de rivier de Waal heeft het landschap en het gebruik van deze omgeving eeuwenlang bepaald. Zij kent een rijk verleden gebaseerd op klei, van ijzertijd tot en met de baksteenindustrie. Juist in deze tijd, waarin we zoeken naar duurzaamheid en verbondenheid met onze lokale grondstoffen, ligt een kans om nader te onderzoeken wat klei nu en in de toekomst voor ons kan betekenen. Welke verhalen verbonden de bewoners tot op heden met de klei, hun erfgoed en deze omgeving? En wat kunnen de nieuwe verhalen worden die mensen binden met deze veranderende omgeving?

Soil Lab is in augustus 2018, in samenwerking met Jatiwangi art Factory, gestart en wordt ontwikkelt bij Art Laboratory. Meer informatie vind je ook op het online platform van Soil Lab.

Verschillende belanghebbenden hebben het belang van het project onderschreven: