over

homepage banner TERRA_TORY 3.png

In TERRA_TORY onderzoeken we de eigenschappen, mogelijkheden en nieuwe toepassingen van rivierklei. 

We vertrekken vanuit Nijmegen: de rivier de Waal heeft het landschap en het gebruik van deze omgeving eeuwenlang bepaald. Zij kent een rijk verleden gebaseerd op klei, van ijzertijd tot en met de baksteenindustrie. Juist in deze tijd, waarin we zoeken naar duurzaamheid en verbondenheid met onze lokale grondstoffen, ligt een kans om nader te onderzoeken wat klei nu en in de toekomst voor ons kan betekenen. Welke verhalen verbonden de bewoners tot op heden met de klei, hun erfgoed en deze omgeving? En wat kunnen de nieuwe verhalen worden die mensen binden met deze veranderende omgeving? Met TERRA_TORY stellen we de rivierklei - die door de huidige gebiedsontwikkeling in Nijmegen-Noord steeds meer naar de achtergrond verdwijnt - in een nieuw daglicht. Samen met ontwerpers zoeken we naar toepassingen die aansluiten in de huidige tijd en tevens wordt een link gelegd met de archeologie en de geografische ontwikkelingen in dit transitiegebied.

In augustus 2018 is Fabrikaat, in samenwerking met Jatiwangi art Factory, gestart met het Soil Lab: een werkplaats en laboratorium waar 20 kleisoorten uit Nijmegen-Noord worden verwerkt en geanalyseerd. De uitkomsten worden toegevoegd aan een groeiend archief waarin de uiteenlopende eigenschappen van deze klei in kaart worden gebracht en met elkaar worden vergeleken. Fabrikaat heeft ontwerpers Ekaterina Semenova, Billie van Katwijk, studio Joachim Morineau en keramist Etsuji Nogusi opdracht verleend om de uitkomsten van het Soil Lab te vertalen naar een onderzoek dat leidt tot nieuw productontwerp. Ieder vertrekken zij vanuit een andere benadering, gerelateerd aan onder meer de lokale archeologie, vormgeving en tradities, afvalstoffen uit de lokale waterzuivering, plaatselijke productietechnieken en de mogelijkheden om keramiek op een circulaire manier toe te passen.

Vanaf zondag 19 mei is TERRA_TORY - het groeiend archief, laboratorium en de werkplaats van de ontwerpers - elke tweede en derde zondag van de maand voor publiek te bezoeken. Ook kun je producten, vervaardigd uit klei, uitproberen door iets te bestellen aan onze bar. Kijk voor openingstijden en publieksprogramma in onze agenda.


Verschillende belanghebbenden hebben het belang van het project onderschreven: