over

In TERRA_TORY onderzoeken we de eigenschappen en nieuwe mogelijkheden van onze rivierklei. We vertrekken vanuit Nijmegen: de rivier de Waal heeft het landschap en het gebruik van deze omgeving eeuwenlang bepaald. Zij kent een rijk verleden gebaseerd op klei, van ijzertijd tot en met de baksteenindustrie. Juist in deze tijd, waarin we zoeken naar duurzaamheid en verbondenheid met onze lokale grondstoffen, ligt een kans om nader te onderzoeken wat klei nu en in de toekomst voor ons kan betekenen. Welke verhalen verbonden de bewoners tot op heden met de klei, hun erfgoed en deze omgeving? En wat kunnen de nieuwe verhalen worden die mensen binden met deze veranderende omgeving?

Met TERRA_TORY stelt Fabrikaat de rivierklei - die door de huidige gebiedsontwikkeling steeds meer naar de achtergrond verdwijnt- in een nieuw daglicht. De rivierklei wordt in het project onderzocht op nieuwe vormgeving en keramisch ontwerp. Samen met ontwerpers zoeken we naar toepassingen die aansluiten in de huidige tijd en tevens wordt een link gelegd met de archeologie en de geografische ontwikkelingen in dit transitiegebied.

In augustus 2018 is Fabrikaat, in samenwerking met Jatiwangi art Factory, gestart met het Soil Lab: een archief waarin de uiteenlopende eigenschappen van 25 verschillende soorten rivierklei uit Nijmegen-Noord in kaart worden gebracht. Meer informatie vind je ook op het online platform van Soil Lab.

Verschillende belanghebbenden hebben het belang van het project onderschreven: