B HUNGRY & GET FED

Je hebt anderen nodig om je plan te realiseren. Kom in beweging door je idee of vraag voor publiek te pitchen.

(IM)MATERIALEN
BIBLIOTHEEK

van de Lentse woningen die moesten wijken voor de Spiegelwaal

Heeft de ontwikkeling van de Spiegelwaal invloed gehad op jou? Deel jouw verhalen en herinneringen met Florian. 

ATLAS VAN DE TUSSENTIJD

Hoe wordt de identiteit van het nieuwe Nijmegen-Noord gevormd?

Deel jouw geschiedenis, ervaringen en plannen met Jan Rothuizen.