Verdieping

ACHTERGROND GR#D

We hebben in 2015 GR#D geïnitieerd als reactie op de huidige gebiedsontwikkeling in het algemeen en specifiek in het Waalspronggebied in Nijmegen. In deze tijd, waar niets meer voor lang vaststaat, is gebleken dat blauwdrukken die uitgaan van grootschalige kant en klare, monofunctionele plekken, niet meer voldoen aan de huidige vraag. De traditionele manier van stedenbouw wordt bevraagd en er is een nieuwe manier van stad maken is in opkomst met meer ruimte voor innovatie, verandering en inspraak door meer partijen. 

Een interessante ontwikkeling op de plek waar zo’n 2000 jaar geleden de eerste stad werd gebouwd in Nederland. De wijze waarop de Romeinen vanuit een braakliggend stuk grond een stad maakten, door middel van een grid en een vastomlijnd idee met betrekking tot de invulling en het gebruik van de stad, heeft een basis gevormd voor de stedenbouw in het algemeen en dus ook in Nijmegen. Nu, 20 eeuwen later, ligt er een nieuwe uitdaging binnen de stedenbouw in Nijmegen: een nieuwe vorm van stad maken moet worden gezocht waarin begrippen als flexibiliteit, tijdelijkheid, duurzaamheid, bottom-up, sociale cohesie en zelfbouw actueler zijn dan ooit.

We zien hierin een bijzondere kans voor de creatieve sector, innovatieve bedrijven en burgers: zij krijgen door deze ontwikkeling de kans om hun ideeën met betrekking tot wonen en werken vorm te geven en om betekenis te geven aan de ontwikkeling van een gebied in Nijmegen: de Waalsprong. Hiertoe hebben we GR#D geïnitieerd; een architectonisch object waarin belanghebbenden hun vernieuwende ideeën vormgeven. Het object kan meegroeien met de ontwikkelingen en behoeftes van het moment. Wij initieren en begeleiden het proces van proeftuin tot en met gebruik van GR#D, hierin worden we ondersteund door een adviescommissie.