Wat ga jij doen in GR#D?

In GR#D kan je op uiteenlopende manieren een rol vervullen; van het inzetten van je kunde tot en met het daadwerkelijk wonen in het object. Door datgene wat iedereen bijdraagt, krijgt GR#D vorm en betekenis. Dit is een groeiend proces, dat gerealiseerd wordt door een steeds groter wordende community. Fabrikaat brengt de pioniers, de professionals die betrokken zijn bij het project, ondernemers die er mogelijkheden zien en andere belanghebbenden samen en verbindt hen door ze samen te laten werken binnen het project. Iedereen kan deelnemen door een bijdrage te leveren aan GR#D in de vorm van kennis, kunde, netwerk, financiën of vernieuwende ideeën met betrekking tot de context van het project. In GR#D is er volop ruimte voor experiment en onderzoek; met een grote mate van vrijheid kan geëxperimenteerd worden met ideeën en oplossingen die betrekking hebben op het wonen anno nu, met een focus op tijdelijkheid, zelfbouw, flexibiliteit en duurzaamheid.

Wij zijn op zoek naar mensen die een belang zien in het project en hun kennis, kunde, creativiteit, netwerk of financiën hiervoor willen inzetten; ondernemende mensen die vernieuwende ideeën hebben t.a.v. de focuspunten van het GR#D en zelf hun woon- en of werkplek willen vormgeven en (mee) willen bouwen. Dit kan bijvoorbeeld een atelier, kantoor of woning zijn, maar ook een mini-energiecentrale of een restaurant.    

Ben jij een echte stadspionier? Of zie je een belang in het project voor je eigen bedrijf ? Voel je je uitgedaagd om een unieke en vernieuwende unit te creëren? Dan zij wij op zoek naar jou en dagen we je uit om jouw idee vorm te geven..