doe mee

NIEUWS | Op zondag 8 april vieren we de start van Art Laboratory met een eendaags festival. Lees hier meer!

Art Laboratory is een groeiende en veranderende plek, waar nieuw werk en experiment vorm krijgt, ontwikkelt en gepresenteerd wordt. We nodigen lokale en (inter)nationale onderzoekers, kunstenaars, ontwerpers, studenten en makers uit om hun experiment uit te voeren in de verschillende laboratoria op het erf. Voor het doen van experiment of voor het maken van nieuw werk gerelateerd aan het concept van Art Laboratory bieden we residentie periodes aan.

Met Art Laboratory beoogt FABRIKAAT innovatie op het gebied van (sociaal) duurzame ruimtelijke vernieuwing, werkwijzen en materialen te stimuleren. De lokale materialen, immaterialen (kennis, geschiedenis, verhalen, associaties), natuur, ecologie en initiatieven zijn uitgangspunt in dit experiment. Op het erf maken we deze, samen met gerelateerde ontwikkelingen die zich gewoonlijk afspelen binnen instituten, ateliers en instellingen, zichtbaar voor publiek. 

Zie je mogelijkheden voor jouw experiment, werk of initiatief? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Wil je aanhaken en meedoen als vrijwilliger? Kijk hier voor al onze vacatures!