Art Laboratory is een groeiende en veranderende plek, waar nieuw werk en experiment vorm krijgt, ontwikkelt en gepresenteerd wordt. We nodigen lokale en (inter)nationale onderzoekers, kunstenaars, ontwerpers en studenten uit om hun experiment uit te voeren in de verschillende laboratoria op het erf. Voor het doen van experiment of voor het maken van nieuw werk gerelateerd aan het concept van Art Laboratory bieden we verblijf- en werkruimte aan.

Met Art Laboratory beogen we innovatie op het gebied van duurzame ruimtelijke vernieuwing, werkwijzen en materialen te stimuleren. De lokale materialen, immaterialen, natuur, ecologie, kennis en initiatieven zijn uitgangspunt in dit experiment.
Op het erf maken we deze, samen met gerelateerde ontwikkelingen die zich gewoonlijk afspelen binnen instituten, studio's en instellingen, zichtbaar voor publiek. Zo kunnen nieuwe inzichten en duurzame samenwerkingen ontstaan om deze ontwikkelingen verder op gang te brengen. 

Zie je mogelijkheden voor jouw concept, experiment, werk of initiatief? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.