De projecten van Fabrikaat worden ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met, of in zijn geheel uitgevoerd door de gastkunstenaar. Daarnaast worden per project allianties aangegaan met professionals uit het betreffende vakgebied.  We stellen voor elk project een adviescommissie samen waarvan de leden (professionals) nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van de projecten. Bij Fabrikaat #1 werd bijvoorbeeld samengewerkt met de architecten van Nexit en met afval-verwerker Sita om te komen tot een gebouw uit restmateriaal. Bij Fabrikaat #2 werden botanici en landschaps-experts betrokken. Op deze manier heeft Fabrikaat gewerkt met de volgende personen:  Ineke Hans-Studio Ineke Hans, Sanne van Engen-Studio Ineke Hans, Oscar Lourens-beeldend kunstenaar, Wilbert de Haan-Nexit Architecten, Piet Oudolf-landschapsarchitect, Caspar Berger-beeldend kunstenaar, Kim van der Leest-Directeur Botanische tuin Nijmegen, Wout van Hees- Directeur Ontwikkelbedrijf Waalfront. 

We zoeken ook samenwerking met bedrijven en instanties die betrokken zijn bij de onderwerpen die Fabrikaat aansnijdt. Onder andere:  BankGiro Loterij Fonds, ontwikkelbedrijf Waalfront, Bouwfonds Cultuurfonds , Prins Bernhard Cultuurfonds, SITA afvalverwerking, woningcorporatie Talis, Hogeschool Arnem Nijmegen,  Artez weekendschool, Architectuur Centrum Nijmegen.  

Tot slot wordt het publiek altijd betrokken bij het project. Hetzij als mede ontwerper hetzij als gebruiker van het ontwerp. Daarnaast wordt veel en vaak publiek uitgenodigd voor de activiteiten die gepaard gaan met de platform functie van Fabrikaat. We werken samen met andere culturele organisaties om deze platformfunctie uit te dragen. Partners waar wij tot nu toe mee hebben samengewerkt zijn; Oddstream festival, Go short festival Nijmegen, Ruimtekoers festival Arnhem, Het Valkhof Museum, Galerie Bart, Extrapool en de Paraplufabriek.
 

Fabrikaat ontvangt steun van of werkt samen met:

Laatste update december 2016