Home

banner website 31-08.png

De tussentijd – de fase waarin de oude functie van een gebied is verdwenen en de nieuwe nog niet is bepaald – biedt de kans om te experimenteren met nieuwe ideeën over vormgeving en gebruik van onze leefomgeving. Ideeën die beter aansluiten bij onze veranderende behoeften, bijvoorbeeld om opvang te bieden aan de groeiende groep woningzoekenden of om duurzamer en flexibeler te leven.

Het gebied ten noorden van de Waal wordt steeds meer een onderdeel van de stad Nijmegen. Een bijzondere tussentijdse locatie in Nijmegen-Noord vormt vanaf deze zomer de context voor ons placemaking programma èn heeft veel potentie om de komende jaren uit te groeien tot een tijdelijke, levendige culturele hotspot. Op deze plek laten we zien welke behoeftes er spelen en onderzoeken we op welke manieren we tussentijdse plekken in de toekomst kunnen gebruiken. Dit doen we in ons eigen programma – met meet-ups, pitches en tentoonstellingen – maar vooral in samenwerking met andere sectoren. Zo blazen we samen alvast leven in dit veranderende gebied.

Tekengebied 1@3x.png