Focuspunten GR#D

Uniek aan het concept van het Pioniersobject is dat van tevoren niet vaststaat hoe het object er uiteindelijk precies uit komt te zien en wat er te beleven zal zijn. Binnen de constante factor van het aanwezige frame, zijn de gebruikers namelijk vrij in het vormgeven van hun plek en ligt niet vast wie de gebruikers zijn. Fabrikaat houdt wel de regie over het project, in grote lijnen wordt het Pioniersobject gestuurd door de vier thema's die Fabrikaat gesteld heeft voor het project: zelf creëren & community, dynamisch & organisch, eyecatcher & placemaking, duurzaam & tijdelijk.

Zelf creëren & community

We zoeken pioniers die hun eigen ruimte willen creëren in het Pioniersobject. Zij kunnen binnen de gestelde kaders en in overleg met de andere pioniers bouwen aan hun droomomgeving. Ze zijn grotendeels vrij in de vormgeving van hun unit aangezien een aangepaste regelgeving wordt gehanteerd. Gestimuleerd wordt dan ook dat er buiten de gebaande paden wordt gedacht over een optimale inrichting en vormgeving. Voor het succes van het Pioniersobject is het van belang dat er een community wordt opgebouwd van belanghebbenden die het project ondersteunen. Vanaf de start van het project is Fabrikaat actief bezig met het smeden van een community die bestaat uit toekomstige gebruikers en bewoners , de professionals die betrokken zijn bij het project, ondernemers die er mogelijkheden zien, partners en investeerders.

Dynamisch & organisch

We leven in een dynamische maatschappij, waar niet veel meer voor lange tijd vast ligt; werk, woonplek en omgeving veranderen sneller dan ooit en de tijdelijkheid ervan wordt steeds duidelijker. Wij gaan ervan uit dat de behoeftes van mensen niet statisch zijn; ze zijn onderhevig aan veranderende persoonlijke situaties en aan maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen. Daar speelt het Pioniersobject op in; het sluit aan bij deze veranderingen door mee te groeien met haar gebruikers en zich door hen te laten aanpassen. Het resultaat is een dynamische omgeving passend bij de wensen en behoeftes van de gebruikers.

Het Pioniersobject wordt dan ook op een organische manier ontwikkeld en gerealiseerd, als een organisme dat groeit daar waar het voldoende energie krijgt. Van tevoren staat het eindresultaat niet vast: de nieuwe community bepaalt welke dynamiek er uiteindelijk ontstaat en welke betekenis er wordt gegeven aan de locatie. Fabrikaat initieert en regisseert het proces maar laat daarbij veel ruimte aan bewoners, gebruikers en belanghebbenden om hun ideeën te verwezenlijken.

Eyecatcher & placemaking

Het Pioniersobject is een architectonisch kunstobject met een unieke en uitdagende vormgeving die zonder invulling al het bezichtigen waard is. Gebruikmakend van deze vormgeving dragen alle afzonderlijke units bij aan de verschijningsvorm van het Pioniersobject. Deze eyecatcher is een groot gebaar in het landschap dat een belangrijke functie kan vervullen als aanjager voor een nieuw te ontwikkelen wijk in het ontwikkelgebied Waalsprong in Nijmegen. Voordat via de meer traditionele manier gebouwd wordt in de wijk, zorgt het Pioniersobject voor een interessante en bedrijvige plek waar van alles te doen is en waar mensen graag komen. Op deze manier kan het Pioniersobject een positief effect hebben op de waarde ontwikkeling in het Waalsprong-gebied.

Duurzaam & tijdelijkheid

Een belangrijk focus binnen dit project is duurzaamheid. We willen zorgen voor een kleine 'footprint' en zoveel mogelijk uitgaan van circulaire systemen als het gaat om de bouw en het gebruik van het object. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de impact van tijdelijkheid. Welke vernieuwende materialen, constructie, vormgeving en methoden kun je toepassen als je bouwt voor een relatief korte periode van maximaal tien jaar? Hergebruik van materialen en methoden die dat hergebruik stimuleren worden ingezet om vorm te geven aan steeds nieuwe tijdelijke invulling. We bouwen, kort gezegd, met dezelfde materialen steeds nieuwe objecten.

Niet alleen het bouwen moet duurzaam zijn, maar ook het dagelijks gebruik van het Pioniersobject. We gaan uit van een eigen energievoorziening op basis van duurzame energie (zon, wind, Biobrandstoffen) waarbij we de mogelijkheid willen creëren van een eigen 'off the grid' netwerk met eigen energie opslag. Datzelfde geldt voor het watersysteem. We nodigen innovatieve bedrijven op het gebied van duurzame energie uit partner te zijn bij ontwikkeling en realisatie