Adviseurs GR#D

 

Wij krijgen advies van experts uit diverse gerelateerde werkterreinen. Deze adviseurs zijn:

- Jolanda Zondag, senior communicatie Woningcorporatie Talis

- Vincent Mooij, Innovation Manager bij SITA NEWS (Northern Europe Waste Services)

- Stijn Kuijpers, stedenbouwkundige en directeur Urhahn Urban Design

- Anne-Marie Nannen, beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit gemeente Nijmegen

- Anton Stortelder, landschapsdeskundige. Werkzaam bij onderzoeksinstituut Alterra, verbonden aan de Universiteit van Wageningen.